Në këtë Trajnim do të përvetësoni:

📌Kuptimin e rëndësisë së procesit të këshillimit.

📌Aftësitë e nevojshme në zbatimin e metodave dhe teknikave.

📌Njohjen dhe aplikimin e kodit të etikës.

📌Njohuri të gjithanshme të teorisë dhe teknikave të këshillimit.

Psikologe – Psikoterapeute: Kristina Qirici

Fillon 29 Shtator.

Shpërndaje këtë Njoftim, Zgjidhni platformën tuaj!