🔖𝗣𝘀𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗸𝘂𝗿𝗶𝗺𝗲𝘁 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝗲 ë𝘀𝗵𝘁ë 𝗧𝗿𝗮𝗷𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗺ë 𝗶 𝗸ë𝗿𝗸𝘂𝗮𝗿 𝗻ë 𝗜𝗦𝗦𝗔𝗧?

Ç𝗳𝗮𝗿ë 𝗱𝗼 𝘁ë 𝗽ë𝗿𝗳𝗶𝘁𝗼𝗻𝗶:

📍Prokurimi Publik në Institucionet e Administratës Publike dhe në sektorin privat.
📍Marrëveshja Kuadër.
📍Rregullat e Prokurimit Publik, praktikat më të mira në këtë fushë.
📍Terminologjia, konceptet, parimet ligjore që rregullojnë procedurat e Prokurimit Publik.
📍Procedurat e Prokurimit Publik në kuadrin e Legjislacionit Shqiptar të Prokurimit Publik.
📍Përditësimi me ndryshimet e Ligjit të Prokurimeve.
📍Përgatitja e Dosjes së Tenderit.
📍Rëndësia e kritereve për kualifikim dhe kritereve per vlerësim në një procedurë prokurimi.
📍Procedurat e rishikimit të Prokurimit Publik.
📍Ligjshmëria e veprimeve në procedurat e Prokurimit Publik.

Shpërndaje këtë Njoftim, Zgjidhni platformën tuaj!