Mësoni si të fitoni fonde, duke shkruar dhe aplikuar #Projekte profesionale.

Përvetësoni të gjitha teknikat dhe praktikat e realizimit të një #Projekti të mirëfilltë!

Kohëzgjatja: 5 javë

Trajner : Myftar Doci ( Drejtor ekzekutiv i ANTTARC)

Fillon në 26 Shtator.

Shpërndaje këtë Njoftim, Zgjidhni platformën tuaj!