𝙈ë 𝙚 𝙧ë𝙣𝙙ë𝙨𝙞𝙨𝙝𝙢𝙚 𝙥ë𝙧 𝙨𝙞𝙥ë𝙧𝙢𝙖𝙧𝙧ë𝙨𝙞𝙩 ë𝙨𝙝𝙩ë 𝗞𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗡!

🎯Institucionet dhe sipërmarrjet, nuk mund të funksionojnë sipas objektivave dhe pritshmërive, pa menaxhimin efiçent të Burimeve Njerëzore.

🎯Në këtë Trajnim, ju jepet mundësia të njiheni, përvetësoni dhe aplikoni teknikat, rregullat dhe politikat e domosdoshme për mbarëvajtjen e Burimeve Njerëzore , optimizimin e rezultateve të punës dhe arritjeve domethënëse.

🎯Ç𝓮𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓴𝓲𝓶 𝓝𝓭ë𝓻𝓴𝓸𝓶𝓫ë𝓽𝓪𝓻.

𝗧𝗿𝗮𝗷𝗻𝗲𝗿𝗲: IRIS BAJO – Eksperte e Burimeve Njerëzore

Fillojmë së shpejti…

Shpërndaje këtë Njoftim, Zgjidhni platformën tuaj!