Detajet e Trajnimit

Disponueshmëria:

Në cdo periudhë

Qëllimi

Trajnimi ka si qëllim të prodhojë inxhinierë të rrjetit me një prapavijë të fortë në konfigurimin dhe sigurinë e rrjetit. Kursi fokusohet në tri aspekte kryesore: (i) komunikimin, (ii) hartimin, (iii) implementimin e rrjetit, dhe atë të sigurisë së tij.

Objektivat

Ky Trajnim bazohet nё njohuri specifike mbi rrjetet kompjuterike dhe sigurinë, qё pёrdoren nё ambjentet e punёs, duke marrё shembuj konkretë për ҫdo pikë që studiohet. Pjesëmarrësit do të zhvillojnë njohuri dhe ekspertizë teknike për të qenë në gjendje për të marrë përgjegjësi të veçantë brenda një ekipi të rrjetit për aspektet e konfigurimit dhe sigurisë së këtij rrjeti.

Përfituesit

  • Inxhinierë IT.
  • Studentë në Programin MSc.& MA Profesional (IT)

Shpërndaje këtë Trajnim, Zgjidhni platformën tuaj!