Detajet e Trajnimit

Disponueshmëria:

Në cdo periudhë

Qëllimi

Trajnimin mbi Modelimin Kompjuterik të stukturave të Inxhinierisë së Ndërtimit. Kursi parashikon një formim sa më të plotë duke përfshirë një gamë të gjerë tematikash si: sforcimet e deformimet e strukturave, llogaritja e armimit për betonin, dimensionimi i profileve për kapriatat, ngarkesat statike e sizmike, analiza në qëndrueshmëri, analiza modale, vija influente, modelimi i urave, modelimi i rezervuarit, modelimi i ndërtesës shumëkatëshe betonarme. Si mjet pune do të përdoren 2 programe të Kompanisë Computers and Structures Inc. si më poshtë:

  • SAP2000 (modelim i përgjithshëm me elementë të fundëm)
  • ETABS (modelim i avancuar i ndërtesave)

Përfituesit

  • Inxhinierë ndërtimi.
  • Teknikë të angazhuar në fushën e Ndërtimit.
  • Studentë të Inxhinierisë së ndërtimit në vitin e fundit Bachelor, nivelin MSc dhe MA Profesional

Shpërndaje këtë Trajnim, Zgjidhni platformën tuaj!