Detajet e Trajnimit

Aftësitë:

Disponueshmëria:

Në cdo periudhë

Lektore/Trajnues:

Dr. Florida Dobi

Qëllimi

T’u mundësojë terapistëve, profesionistëve të shëndetit mendor, punonjësve socialë, mësuesve, avancimin dhe përditësimin me njohuritë dhe metodat bashkëkohore në vlerësimin, diagnostifikimin dhe rehabilitimin e fëmijëve autikë.

Objektivat

Instrumentat matës, testues të Autizmit, teknikat e ndërhyrjes së hershme. Aplikimi i disa modeleve terapeutike përmirësuese, të cilat bëjnë të mundur kontrollimin dhe modifikimin e simptomave specifike duke sjellë përmirësim të dukshëm e të qëndrueshëm.

Përfituesit

 • Psikologë klinikë.
 • Këshillues. Këshillues për fëmijë e të rinj, Këshillues në Familje e në Shkollë.
 • Trajnerë, menaxhues konfliktesh ose fusha që lidhen me to, që duan të kenë një gamë të gjerë aftësish praktike bazuar në teoritë moderne psikologjike dhe terapeutike.
 • Terapistë zhvillimi.
 • Specialistë të shëndetit mendor.
 • Punonjës socialë.
 • Punonjës të Shëndetit publik.
 • Fizioterapistë në profesion.
 • Psikomotricienë
 • Punonjës të edukimit parashkollor dhe ciklit të ulët.
 • Personeli i Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor.
 • Personeli i punësuar në qendra ditore zhvillimi.
 • Studentë të Progarmit MSc & MA Profesional (Mjekësi, Psikologji, Sociologji, Mësuesi).
 • Prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
 • Persona të interesuar për njohuri mbi Autizmin.

Shpërndaje këtë Trajnim, Zgjidhni platformën tuaj!

Trajnime të Tjera