Detajet e Trajnimit

Aftësitë:

Disponueshmëria:

Në cdo periudhë

Qëllimi

Prezantimi i legjislacionit aktual fiskal në Republikën e Shqipërisë, marrëdhëniet e një Biznesi me QKB, Drejtorinë e Tatimeve, Inspektoriatin e Punës etj. Hapja dhe Mbyllja e një biznesi, Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, të Drejtat e Detyrimet e një kompanie, deklarimet periodike pranë Autoriteteve, etj.

Objektivat

Zotërimi i njohurive të mjaftueshme për të kuptuar të drejtat dhe detyrimet e një biznesi kundrejt institucioneve shtetërore. Ndjekja e të gjitha hallkave institucionale për hapjen, veprimtarinë dhe mbylljen e një biznesi.

Përfituesit

  • Nëpunës të Administratës publike.
  • Përfaqësues të shoqërive tregtare ose administratorë të tyre.
  • Drejtues biznesesh të mesme.
  • Drejtues burimesh njerëzore.
  • Financierë
  • Ekonomistë
  • Studentë të Programit MSc & MA Profesional (profili Ekonomi-Financë).

Shpërndaje këtë Trajnim, Zgjidhni platformën tuaj!