Never test the depth of river with both feet”

Warren Buffet

Strategjia afatshkurtër e ISSAT përfshin:

 • Çertifikimi ndërkombëtar i trajnimeve aktuale.
 • Organizimi i trajnimeve, studimeve dhe kërkimit shkencor me fokus në Bujqësi, Turizëm dhe Energji të Rinovueshme.

ISSAT ka vendosur t’i japë prioritet Projekteve dhe Studimeve Strategjike mbi:

 • Hidrocentralet në Shqipëri, planifikimi dhe përdorimi i tyre.
 • Menaxhimi i ujitjes, kullimi dhe mbrojtja nga përmbytjet.
 • Industria e tekstile në Shqipëri, masa për riorganizimin dhe rifunksionimin e saj.
 • Menaxhimi i Turizmit.
 • Menaxhimi dhe Zhvillimi Bujqësor.
 • Energjia e rinovueshme.
 • E-Commerce.
 • Siguria e ushqimit.
 • Urbanistika e qytetit.
 • Inteligjence artificiale.

Mbi 14,000 profesionistë të trajnuar në ISSAT

Mbi 14,000 profesionistë të trajnuar në ISSAT

Regjistrohuni në buletinin tonë elektronik për tu azhornuar me email rreth trajnimeve & ofertave të reja.