Aktiviteti i ISSAT mbështetet fort në përvojën e suksesshme.

Mbi 14 mijë persona të trajnuar dhe kualifikuar në periudhën 2006-2020 me rekorde shumë pozitive si: ngritja profesionale e punonjësve të administratës publike dhe private, punësimi i të trajnuarve në përputhje me kërkesat dhe pritshmërinë e tyre.

ISSAT në periudhën 2008-2014 organizoi Studime Master të Nivelit të Dytë dhe Studime Master Profesional…

ISSAT ka bashkëpunuar me Qendrën Kombëtare të Edukimit në vazhdim (Ministria e Shëndetësisë) për Edukimin…

‘ISSAT’ është i mirënjohur për organizimin e Trajnimeve Profesionale për Mësuesit dhe Drejtuesit e Arsimit…