🖇️Nga aktiviteti i zhvilluar dje në ISSAT mbi Diplomacinë dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare.

🖇️Falenderojmë Shkëlqesinë e Tij, Ambasadorin Brazilian në Tiranë,
Z.João Tabajara-de-Oliveira për ligjëratën e rëndësishme, bisedën e ngrohtë, energjinë veçantë që përçoi duke ndarë përvojën e tij profesionale, si dhe opinionet me shumë vlerë mbi Marrëdhëniet Diplomatike mes Brazilit dhe Shqipërisë.

🖇️Falenderojmë profesorët , bashkëpunëtorët , studentët dhe miqtë e ISSAT për praninë, përfshirjen me pyetjet dhe mendimet e shprehura gjatë aktivitetit.

______________________

From the activity held
yesterday at ISSAT on Diplomacy and International Relations.

We thank His Excellency, the Brazilian Ambassador in Tirana, Mr. João Tabajara-de-Oliveira for the important lecture, the warm conversation, the special energy, which he conveyed by sharing his professional experience, as well as the very valuable opinions on the Diplomatic Relations between Brazil and Albania.

We thank the professors, collaborators, students and friends of ISSAT, for their presence, involvement with the questions and opinions expressed during the activity.

Shpërndaje këtë Njoftim, Zgjidhni platformën tuaj!